Beschrijving

Naast onze vertrouwde Biorex probiotica presenteren wij u ons nieuwste Biorex product. Biorex fotosynthetisch, voor natuurlijk evenwicht. Biorex fotosynthetisch is een voor koivijvers uitgebalanceerde samenstelling van fotosynthetische bacteriën, gisten en sporenelementen.

Afvalstoffen dienen zo snel mogelijk afgebroken te worden en omgezet naar waardevolle stoffen voor een natuurlijke balans in uw vijversysteem. Snelheid is geboden om rottingsprocessen te voorkomen. Fotosynthetische bacteriën produceren stoffen die de groei van micro-organismen bevorderen. Schadelijke stoffen die onder andere ontstaan uit organisch afval worden snel omgezet naar nuttige stoffen.
De totale stikstofkringloop van uw vijversysteem wordt daarmee in belangrijke mate ondersteunt. Nuttige bacteriën krijgen de overhand waardoor de ontwikkeling van schadelijk bacteriën wordt geremd.

Bij algen vindt fotosynthese plaats via het bladgroen. Bij fototrofe bacteriën vindt fotosynthese plaats op celniveau waardoor deze cellen niet afhankelijk zijn van andere organismen om te kunnen bestaan. Daarmee concurreren deze bacteriën met algen en remmen algengroei.

Overige toegevoegde bacteriën onderdrukken schadelijke micro-organismen en ziekteverwekkers. Gisten en sporenelementen zorgen dat afbraak van organische stoffen wordt versneld, schimmelvorming wordt onderdrukt en bio-actieve stoffen worden geproduceerd.

De voedselveiligheid en kwaliteit van Biorex fotosynthetisch is gewaarborgd door de productie onder GMP certificering.

1 liter Biorex fotosynthetisch is toereikend voor 50.000 liter vijverwater.